Contractes posteriors al 6 de juny de 2013
20 septiembre, 2017
L’habitatge fa un ple
20 septiembre, 2017

Qüestions relatives a l’arrendament d’habitatge

1.- Petites reparacions:

És un tema que comporta contínuament conflictes entre arrendador i arrendatari. El primer que hem de tenir en compte és que la Llei d’Arrendament Urbans (LAU) en el seu Art. 21.4 disposa: «les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge serà a càrrec del arrendatari «.
Dit això, cal tenir en compte que si les parts han pactat de forma expressa alguna clàusula sobre aquesta matèria, en virtut de la llibertat de pactes (art. 1255 Codi Civil) caldrà estar al que s’ha pactat.
La Llei no dóna una resposta clara i concisa a què s’ha d’entendre per petites reparacions, per tant, és la doctrina i Tribunals qui d’acord amb els següents criteris vénen interpretant la mateixa.
Les petites reparacions en l’arrendament d’habitatge són aquelles que tenen el seu origen en elements que s’utilitzen diàriament i que no formen part de les instal·lacions o serveis generals de l’immoble. Les canonades, sostres, terres, parets, etc., formen part de l’estructura de l’habitatge i per tant la seva reparació serà a càrrec de l’arrendador. Per contra, les reparacions d’aixetes, persianes, panys, calderes, pintura, portes, etc. … es consideren elements d’ús diari la reparació serà a càrrec de l’arrendatari.
Un dels elements que s’utilitzen per determinar aquest cas és el TEMPS, que porta l’arrendatari usant l’habitatge. Entenent, que si l’avaria apareix al poc temps d’iniciar-se el contracte, es pot considerar que no serà a càrrec de l’arrendatari, ja que no ha transcorregut temps suficient per a la seva deterioració.
Un altre dels indicadors per distingir les petites reparacions serà el COST relatiu a la reparació. Alguns tribunals consideren que si el cost excedeix de forma raonable serà a càrrec de l’arrendador o en tot cas, es podrà pactar entre les parts la seva reparació.
Finalment, també s’utilitza el paràmetre si es tracten de reparacions ordinàries (a càrrec de l’arrendador) o petites reparacions (a càrrec de l’arrendatari).
L’important en aquests casos, és que quan es formalitzi l’arrendament, és aconsellable que l’arrendatari revisi tots els elements de l’habitatge i comprovi el bon ús dels mateixos, a més s’ha d’afegir un inventari fotogràfic per deixar constància de l’estat del mateix al inici.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *