L’habitatge fa un ple
20 septiembre, 2017
Rental issues
21 septiembre, 2017

The house is fully furnished

The house is fully furnished

In most of the Autonomous Regions: sales, price and mortgages are rising
The housing sector ended the first quarter of the year with positive balances in most autonomous communities. According to data from the General Council of Notaries, the purchase and sale of housing grew by 19.2% to 124,635 transactions, driven by Aragón and Castilla-La Mancha. The price of the houses sold increased by 4.6% on average, in all but seven autonomous communities. And the signing of new mortgages grew in all the regions except Murcia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Qüestions relatives a l’arrendament d’habitatge
20 septiembre, 2017
The house is fully furnished
21 septiembre, 2017

L’habitatge fa un ple

L’habitatge fa ple

En la majoria de les CCAA: pugen les vendes, el preu i les hipoteques
L’habitatge ha tancat amb saldos positiu el primer trimestre de l’any en la majoria de les comunitats autònomes. Segons les dades del Consell General del Notariat, la compravenda d’habitatges va créixer un 19,2%, fins a les 124.635 operacions, impulsada per Aragó i Castella-la Manxa. El preu de les cases venudes va augmentar un 4,6% de mitjana, en totes les autonomies excepte en set. I la signatura de noves hipoteques va créixer en totes les CCAA, excepte a Múrcia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *