arrendament

20 septiembre, 2017

Qüestions relatives a l’arrendament d’habitatge II

CONTRACTES POSTERIORS AL 6 DE JUNY DE 2013 II.- RECUPERACIÓ DE L’HABITATGE Amb l’entrada en vigor de la Llei 4/2013 de 4 de juny es va […]
20 septiembre, 2017

Contractes posteriors al 6 de juny de 2013

1.- DURADA CONTRACTES La Llei d’Arrendament Urbans (LAU) Llei 29/1994, de 24 de novembre, va patir una important modificació al juny de 2013, amb l’entrada en […]
20 septiembre, 2017

Qüestions relatives a l’arrendament d’habitatge

1.- Petites reparacions: És un tema que comporta contínuament conflictes entre arrendador i arrendatari. El primer que hem de tenir en compte és que la Llei […]