Política de privacitat

Protecció de dades

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), FincasRife l'informa que les dades de caràcter personal facilitades en el present formulari seran tractades amb estricta confidencialitat i s'incorporaran en un fitxer de dades de caràcter personal per tal de poder donar tràmit a la sol·licitud d'informació, enviant aquella documentació necessària, o un altre tipus de documentació que pogués interessar a l'efecte de la relació establerta, ja sigui durant el tràmit de la sol·licitud com a l'acabament de la mateixa. Així mateix li comuniquem que Finques Rife ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament. I es compromet a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades incloses en el fitxer. Igualment, l'informem de la seva facultat, en qualsevol moment, d'accedir a la informació relativa a la seva persona per a la consulta, rectificació, cancel·lació o per oposar-se a qualsevol altre possible ús d'ella excepte, si escau, les dades necessàries per a atendre-li. Li agrairem que per qüestions relacionades amb l'exercici dels seus drets o per a qualsevol altra informació o aclariment al respecte, es dirigeixi a: Finques Rife, o a l'adreça de correu electrònic: info@finquesrife.com