Inmobiliaria

Lloguers

La comercialització del seu immoble (pis, casa, local, oficina, pàrquing o nau industrial) serà tractada amb el màxim rigor, diligència i de forma personal, on li aconsellarem sobre les actualitzacions necessàries per llogar-lo a les millors condicions.
Així mateix, filtrem el perfil d'interessats en el seu habitatge perquè es compleixin les millors garanties de solvència dels candidats.
La gestió del seu immoble serà ràpida i eficaç, ja que utilitzem i optimitzem les millors eines digitals per al seu correcte desenvolupament.
Realitzem tota la gestió fins al final amb les màximes garanties de seguretat, ens ocupem de la negociació i redactat del contracte d'arrendament, així com de tots els tràmits administratius i fiscals que se'n deriven. Comptem amb assessorament jurídic perquè sempre se senti recolzat, així com diferents modalitats de cobertures d'assegurança.

Compra-venda

El nostre tracte personal i directe, garanteix el procés de comercialització del seu pis, casa, local, oficina o nau industrial, on serà informat del desenvolupament de les gestions en tot moment.
Garantim l'agilitat. L'assessorem i valorem el seu immoble de manera gratuïta i l'ajudarem a fixar un preu òptim per a la venda en les millors condicions.
Gestionem tot el procés de compravenda, des de la seva complet reportatge fotogràfic en alta resolució, com la utilització d'eines digitals perquè la seva publicitat sigui àmplia i arribi al màxim nombre de compradors, fins a la seva finalització amb la liquidació d'impostos (Plusvàlues) i tots els tràmits administratius derivats de la mateixa (subministraments, registres, preparació transmissió notaria, etc.)
L'objectiu prioritari serà la venda del seu immoble on rebrà tot el suport comercial, administratiu i jurídic del nostre despatx.

Gestió Patrimonial

El nostre equip s'encarregarà de tots els tràmits administratius habituals, amb una especial implicació en la garantia de cobrament i l'actualització de la vigència dels contractes.
 
Disposem d'un servei de gestió de qualsevol incidència que es presenti a l'immoble. Gràcies a la nostra experiència i un ànim continu de millora que cada dia ens avala. La satisfacció dels nostres clients, de tots volums, són la millor garantia, ja que reben anualment un informe patrimonial personalitzat.

Administració horitzontal

Comptem amb tot el necessari per a la gestió de comunitats de propietaris (administradors, arquitectes, advocats i oficials) que facilitarà i simplificarà la gestió de la comunitat per preservar la seva correcta conservació i manteniment, així com una gestió estricta econòmica.
L'ús de les eines tecnològiques ens permet aconseguir una correcta comunicació entre propietaris, president, junta de govern i administrador. Sotmetem a auditoria, constant les finances de la comunitat, la conciliació bancària i la gestió d'incidències amb l'objectiu de reduir els marges d'error i temps de resposta.