Fiscal-comptable-laboral

RIFÉ Assessoria, encarregada de l'assessorament i gestió, oferim una cobertura completa en la tramitació fiscal, comptable i laboral en l'àmbit de la petita i mitjana empresa, professionals independents i propietaris d'immobles. Fiscal - Comptable - Laboral. Desenvolupament complet en l'àrea fiscal - comptable i laboral del seu negoci.
RIFÉ Immobiliari. Gestionem i interposem procediments relacionats amb el dret de la construcció en els àmbits de les: Comunitats de Propietaris, l'arrendament, els expedients de Domini, Declaracions d'obra nova i legalització i la inscripció de finques en el Registre de la Propietat.
 
Tècnica: Informes, pressupostos i certificats a través del nostre equip d'arquitectes, amb àmplia experiència en el manteniment d'edificis i / o immobles, direcció d'obra i normativa. Li oferim:
Projectes: comparativa de pressupostos, gestió i direcció d'obra.
Contacte

Fiscal-Contable

IRPF / Renda i Impost sobre el Patrimoni. Legalització de Llibres oficials. Impost Societats. Presentació d'Impostos. Declaracions trimestrals i anuals. Estimació Directa. Llibre de Factures emeses i rebudes. Creació d'empreses. Comptabilitat per a empreses i professionals independents

Laboral

Cotitzacions Seguretat Social. Altes - Baixes Treballadors. Confecció de nòmines. Contractes laborals. Liquidacions contractes. Alta autònoms. Prevenció de riscos laborals.