Imposts

20 setembre, 2017

Plusvàlua municipal

La Plusvàlua o l’increment de valor La Plusvàlua o l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana és un impost directe i local, regulat en els […]