Assessoria Jurídica

Dret Successori.

Tramitació d'acceptacions i adjudicacions d'herència. Gestions testamentàries. Obtenció últimes voluntats, certificats de defunció i còpies testament. Liquidacions d'Impost de Successions, plusvàlues, etc. Legítimes, hereus abintestat.

Dret Immobiliari

Cobertura legal en tot el relatiu al dret immobiliari (desnonaments i reclamacions de quantitats, contractes d'arrendaments, compravendes, contractes d'arres penitencials, registre de la propietat, usdefruits, servituds, expedients de domini, censos, segregacions, rústiques, etc.